KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

LİSE

EĞİTİM MODELİMİZ

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)
Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor,  onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz.
BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

 

 

    3 ADIMDA BİGEM

1. Adım: ÖĞRENCİYİ TANIMA
Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

 

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

 

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA
Bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda  en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.

 

BİGEM İLE HERKES KAZANIYOR
BİGEM Öğrenciye Ne Kazandırır?

Bu sistem ile öğrencilerimizin bilgi düzeylerini yükseltirken, onlara odaklanmaları gerektiğini, güçlü yönlerinin neler olduğunu öğretiyor; gelişimin uzun bir süreç olduğunu ve süreklilik gerektirdiğini deneyimleyerek benimsemelerini sağlıyoruz. Tüm öğrenme stillerine hitap eden sunduğumuz zenginleştirilmiş eğitim ile öğrenme sıkıcı ve zorlayıcı olmaktan çıkıyor, öğrenciye özel çalışmalar sunarak öğrencilerimizin derslere olan ilgisini en üst düzeyde tutuyoruz.

 

BİGEM Veliye Ne Kazandırır?
Velilerimizin çocuğunun gelişimini yakından takip etmek ve somut veriler ile onları izlemek istediğini biliyoruz. BİGEM ile velilerimizin çocuğunun zaman içerisindeki gelişimini sayısal verilerle ve öğretmenlerimizin geri bildirimleriyle izlemesine imkân tanıyoruz. Bu sistem ile velilerimizin çocuklarına doğru zamanda ve biçimde, daha bilinçli bir şekilde destek olmasını sağlıyoruz.

 

BİGEM Okula Neler Kazandırır?
Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz BİGEM uygulamasıyla, sadece öğrencilerimizin kazanımlarını ve gelişimlerini değil, kendi performansımızı da kontrol altında tutuyoruz. BİGEM ile topladığımız verileri sürekli kontrol ederek tüm süreçlerde bütünsel bir yaklaşımı benimsiyor, sistemde olası aksaklıklar için önlemler alıyor ve sistemimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz

 

 

YABANCI DİL

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE ÇOK DİLLİ YABANCI DİL PROGRAMI
Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeteneklerini ve potansiyellerini tek bir dil ile sınırlandırmıyor, onlar için sınırları kaldırıyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Çok Dilli Eğitim Programımızda amacımız dili günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz.
“Bireysel Gelişim Eğitim Modeli”ni yabancı dil derslerinde de etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda, her öğrencimizin en etkin öğrenme sitilini belirleyip derslerimizi o doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip, planlanıyoruz. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme şekillerine göre hazırladığımız derslerimiz ile her öğrencimizin öğrenme şekline ve ihtiyacına hitap ediyoruz.

 

 

İNGİLİZCE + 2. YABANCI DİL

Tüm öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra ana sınıfından itibaren 2. yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ya da İspanyolca dillerinden birini, kendi seçimleri doğrultusunda, etkin biçimde öğretiyoruz. 2. yabancı dil olarak hedefimiz, öğrencilerimize öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi zevkli hale getirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun için derslerimizde dramalar, oyunlar, resimler, şarkılar, dijital ürünler kullanarak, doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz.

 

HAZIRLIK SINIFI KADAR İNGİLİZCE
Sevinç Koleji olarak yabancı dil eğitimine çok büyük önem veriyor, İngilizce ders saatleri ve programı en yoğun olan eğitim kurumlarının başında geliyoruz. Lisede 9. ve 10. Sınıf programımızı “Hazırlık Sınıfı” olarak uyguluyoruz.
Ağustos ayında uyguladığımız 3 haftalık “Hızlandırma ve Destek” programımız sayesinde öğrencilerimizin Hazırlık Programına daha kolay adapte olarak, daha hızlı dil edinmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Cumartesi günleri yaptığımız ‘’Yetiştirme ve Tamamlama’ programıyla da öğrencilerimizi destekliyor, dil edinimlerini hızlandırıp, başarılarını arttırıyoruz.
Türk ve Yabancı öğretmenlerimizin eğitim verdiği Hazırlık Programımızda, öğrencilerimiz 9. ve 10. Sınıfta haftada 12 saat, Cumartesi günü ile birlikte haftada toplam 18 saat İngilizce dersi ile dili yaşayarak öğreniyorlar.

Hazırlık Programımızda öğrencilerimizi MUN, e-Twinning, Erasmus gibi uluslar arası projelere de dahil ediyoruz. Öğrencilerimizin yaşayarak, deneyimleyerek, eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenirken, kendilerini uluslar arası platformlarda ifade edip, özgüvenlerini de geliştirmelerini sağlıyoruz. Dramalar, quiz showlar, yarışmalar ile zenginleştirilmiş programımızda, yoğun bir etkinlik takvimine de yer veriyoruz.

11. ve 12. Sınıflarımızda yoğun sınava hazırlık programı ile birlikte 11. Sınıfta haftada 8 saat, 12. Sınıfta haftada 4 saat İngilizce eğitimi veriyoruz.

İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslar arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, haziran ayında Cambridge ESOL sınavları uyguluyoruz.

 

 

SINAVA HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMI, EĞİTİM İHTİYAÇLARINI OKULDA BİTİRİYORUZ
Sevinç Eğitim Kurumlarının Sevinç Dershaneleri ile 1986 yılından bu yana süregelen sınava hazırlık konusundaki deneyimi ve istikrarlı başarısı üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlık sürecinde Sevinç Koleji öğrencilerine büyük avantaj sağlıyor. Sevinç Kolejinde, 9. sınıftan itibaren üniversiteye hazırlık sürecini etkin ve planlı bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz.
Her sınıf seviyesinde ders ve etüt programımızla öğrencilerimizin akademik anlamda donanımlı ve temellerinin sağlam olmasını sağlıyoruz.

 

ÖĞRENME İHTİYACINA GÖRE EĞİTİM

Her sınıf seviyesinde eğitim öğretim yılı başlangıcında Bilgi Birikim Analizi sınavı ile öğrencilerinin akademik ihtiyaçlarını belirliyoruz.

 

ÜNİVERSİTE SINAVINA ERKEN ADAPTASYON
9,10 ve 11. sınıflarımızda, öğretilen konuların kazanımlarının ölçüldüğü açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli tipinde karma sorulardan oluşan Kazanım Tarama Sınavı (KTS) ve sınıf seviyesine özgü Sevinç TYT(S-TYT) ve Sevinç AYT (S-AYT) Deneme Sınavları uyguluyoruz. ÖSYM’nin sınav kurgusuna uygun olarak hazırlanan sorularla, öğrencinin ileriki yıllarda gireceği sınavlara erken adaptasyonunu sağlıyoruz.

 

 

11. SINIFTA TYT HAZIRLIĞINI TAMAMLIYORUZ
11.Sınıflarda okulların açılmasından 2 hafta önce TYT hızlandırma programına başlıyor ve yıl içinde MEB müfredat konularıyla beraber TYT konularını da işliyoruz. Dönüşümlü olarak TYT konularından ve MEB müfredat konularından iki haftada bir TYT ve AYT Deneme sınavları uyguluyoruz. Ayrıca Haziran ayında  ‘’11.Sınıf TYT Tekrar Kampı’’ çalışması yapıyoruz.11.sınıf sonuna geldiğimizde öğrencilerimiz için hem TYT hem de 11.sınıfa kadar olan AYT müfredatını tamamlamış oluyoruz.

 

11. ve 12. SINIFTA HAFTADA 6 GÜN EĞİTİM
12. sınıflarda üniversiteye hazırlık çalışmaları kapsamında, okulların açılmasından 3 hafta önce öğrencilerin mevcut akademik seviyelerini tespit etmek için Bilgi Birikim Analiz sınavı ile hızlandırma programına başlıyoruz ve yoğunlaştırılmış bir konu anlatım programı uyguluyoruz. Sene içerisinde, 11. ve 12. sınıflara cumartesi günü dahil haftada 6 gün yoğunlaştırılmış program uyguluyoruz. MEB müfredatına ek olarak bütün derslerde, TYT ve AYT programı uyguluyoruz.

 

DENEME SINAVLARI
9. ve 10. Sınıflarda ayda bir TYT, 11. Sınıflarda on beş günde bir dönüşümlü TYT ve AYT, 12. Sınıflarda her hafta TYT-AYT deneme sınavları uyguluyoruz. Deneme sınavlarımız; soru yapısı ve ölçme-değerlendirme şekliyle ÖSYM’nin uyguladığı sınavlar ile birebir paralellik gösteriyor ve isabetli, özgün sorulardan oluşuyor.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Tüm deneme sınavlarımızı Sevinç Eğitim Kurumlarında “Ortak Sınav” şeklinde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle öğrencinin kendisini geniş bir grup içinde değerlendirmesini sağlıyoruz. Okulda uygulanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlarımızı, Ölçme Değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Basılı olarak ve dijital ortamda karne, kazanım analizi, derece gibi tüm detaylı analiz ve raporları öğrenci ile paylaşıyoruz. Raporları, mentör öğretmen aracılığı ile öğrenciyle değerlendiriyor ve öğrenciyi uygun çalışmalara yönlendiriyoruz.

 

ETÜT SİSTEMİ
Etütlerimizi, öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini tamamlamak amacıyla uyguluyor, sınıf ve öğrenci seviyesine göre planlıyoruz. Etütlerde konu tekrarı, soru çözümü, test uygulaması vb. yöntemlerini kullanıyoruz. Etütlerde, Sevinç Yayınları ve Dijital yayınlardan faydalanıyoruz.

 

YKS KAMPI VE YKS FOCUS PROGRAMI
TYT ve AYT’yi kapsayan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlık amacı ile, sınavlardan önce, YKS KAMPI ve YKS FOCUS PROGRAMI uyguluyoruz. YKS Kampı süresince yoğun deneme sınavları, motivasyon seminerleri ve soru çözüm saatleri gerçekleştiriyoruz. YKS öncesinde öğrencilerin başarısını artırmak, daha fazla soru çözmelerini sağlamak amacıyla FOCUS soru çözüm kampı düzenliyoruz. Öğrencilere verilmek üzere her güne özel testler hazırlayarak öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını, hızlı ve doğru test çözme becerilerini artırmalarını sağlıyoruz. 

 

 

REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK PROGRAMI
Sevinç Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı oluyor.

 

YETENEK HARİTASI
Çoklu Zeka Kuramına dayalı Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin baskın yeteneklerini, ilgilerini ve yönelimlerini belirliyoruz.  Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin 8 temel yetenek ve ilgi alanı; Sözel / Dil Yeteneği ve İlgisi Matematik / Mantık Yeteneği ve İlgisi, Görsel / Uzamsal Yeteneği ve İlgisi, Müzikal / İşitsel Yeteneği ve İlgisi, Sosyal Yeteneği ve İlgisi, Kişisel / Özedönük Yeteneği ve İlgisi, Bedensel / Kinestetik Yeteneği ve İlgisi, Doğa Yeteneği ve İlgisi hakkında ayrıntılı analizler yaparak velilerimize rapor sunuyoruz. Öğrencilerimizi baskın yetenek ve ilgilerine göre kulüp derslerimize, spor ve sanat okulu programlarımıza yönlendiriyor, yeteneğinin gelişimine imkan tanıyoruz.

 

 

TEST VE ENVANTERLER

Test ve envanterleri tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak psikolojik süreçlerinin araştırılması, değerlendirilmesi, bilişsel işlevlerin incelenmesi için özenle uyguluyoruz. Gerekli durumlarda öğrenci, öğretmen ve aile ile paylaşıyoruz.

 

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ
“Bireysel Gelişim Takibi” sistemimizde her öğrenciyi özel olarak değerlendiriyoruz. “Gelişim Değerlendirme Formları” sayesinde öğrencinin gelişimini yakından takip ediyoruz.

 

SINAV VE KARİYER REHBERLİĞİ
Kariyer danışmanlığı ile öğrencimizin kendini tanımasına rehberlik ediyor; ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda gelecek ile ilgili isabetli kararlar alması için profesyonel çalışma ve yönlendirme yapıyoruz. Öğrencilerimize sınav sistemini tanıtıyor, yerleştirme süreci hakkında bilgi veriyoruz. 9. Sınıfta Meslek Tanıtımı, 10. Sınıfta Alan Tanıtımı, 11. ve 12. Sınıfta Meslek Seçimi ve Üniversite Tanıtımları gerçekleştiriyoruz. 12. Sınıf öğrencilerimize ve velilerimize yerleştirme döneminde profesyonel tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

 

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ
Her öğrencimize bir mentör öğretmen birebir danışmanlık yapıyor. Mentör öğretmenlik sistemi ile öğrencimizin bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimini izliyoruz. Mentör öğretmenimiz, öğrencisi ile ilgili izlenimlerini diğer branş öğretmenleri ve rehberlik birimiyle paylaşıyor. Öğrencimizin akademik başarısı; yazılı, deneme sınavı analizleri ve ödevleri dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrenciye eksiklerini tamamlaması için ödev veriliyor ve katılması gereken ETAP’lara yönlendiriliyor.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ
Kuşaklar arası bağların güçlü olması adına değerleri ön plana çıkarmayı, ortak bakış açısına sahip bireylerle okulda uzlaşmacı bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Yerel ve evrensel değerlerin iç içe geçerek günlük okul hayatı içinde etkin yer bulması için değerleri disiplinler arası bir kapsamda ele alıyoruz. Değerler programımıza okuldaki tüm çalışanlarımızı dahil ediyoruz.

 

 

DİJİTAL

GELENEKSEL VE İNTERAKTİF EĞİTİM BİR ARADA
Sevinç Yayınlarını basılı dokümanlarla birlikte; interaktif etkinlikler ve multimedyalar ile zenginleştirerek sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilerimize sunuyoruz.

 

 

Mobil Uygulamalar: Öğrencilerimizin Sevinç Yayınlarına okul dışında da ulaşabilmeleri için akıllı tahtalarda kullandığımız mobil uygulamayı, öğrencilerimizin mobil cihazlarına yüklemelerini sağlıyoruz.

 

Dijital Üyelikler: Öğrencilerimize eğlenceli ve etkin öğrenmeleri için konu anlatımı ve etkinliklerin yer aldığı dijital üyelikler sunuyoruz.

 

Karekod ile Soru Çözüm Videolarına Hızlı Erişim: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlarda karekodlara yer veriyor, bu sayede öğrencilerimizin ilgili sorunun yanıtı ve çözümüne hızla ulaşmasını sağlıyoruz.

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

MAKER TEKNOLOJİ FABRİKASI
Sevinç Koleji olarak dünyada yenilikleri takip ederek, uyguluyor, öğrencilerimizi Maker Atölyeleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz Maker Teknoloji Fabrikasında robotlar, büstler, uçaklar, 3D tasarımlar, arabalar ve hayal ettikleri tüm ürünleri hayata geçiriyor; bilgisayar, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarla tanışıyorlar. Lise kademesinde Maker programı içerisinde Elektronik ve Kodlama Atölyesi ile geleceğin dilinin algoritmik yapısını en güncel kodlama programları ile öğrenen öğrencilerimiz; Raspberry pi,Ardunio gibi araçlar ile elektronik dünyanın kazanımlarını elde ediyorlar. Sevinçli öğrenciler; 3D Tasarım ve Ürün Geliştirme Atölyesi ile kendi projeleri için ürün prototipleri üretebiliyor, girişimcilik yönlerini geliştirici sunumlar ile projelerini bir çok etkinliklerde tanıtma imkanına sahip oluyorlar.

 

 

LEGO ROBOTİK

Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratan bireyleri, 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini geliştiren Lego Robotik Programı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz anaokulu seviyesinden 12. Sınıfa tüm kademelerde, kendi yaş gruplarına uygun Lego Education ve Robotik setleri ile çalışarak kendi robotlarını tasarlama ve görevlendirme imkanı sağlıyoruz. Lise kademesinde öğrencilerimiz, EV3 Mindstorms setleri ve birçok sensor ile kodlayabildikleri robot tasarımlarını birer projeye dönüştürüyor. Her yıl Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego League Turnuvalarına katılan Sevinç Koleji öğrencileri, turnuva değerlerine uygun kazanımları elde ediyor. Öğrencilerimiz, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip çalışması ve zaman yönetimi değerlerini, Lego Robotik projelerini tamamlayıp sunarak öğreniyorlar.

 

KODLAMA
Anaokulundan itibaren 12. Sınıfa kadar yaş seviyelerine uygun, en güncel programlama dilleri ile kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin en önemli gereksinimlerinden dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanıyor. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, dünyanın en güncel kodlama programı Phyton dili ile fonksiyon ve döngüleri öğrenerek, günümüz teknolojilerine uygun görev yazılımlarını oluşturabiliyor.

 

 

GEYD

GELİŞİMSEL EĞİTİM VE YAŞAMSAL DENEYİM PROGRAMI (GEYD)
Öğrencilerimize 21. yy becerileri kazanması, akademik, sosyal ve bilimsel alanlarda deneyimler elde etmesi için “Gelişimsel Eğitim ve Yaşamsal Deneyim” programını sunuyoruz. Sevinç Koleji eğitim uzmanları tarafından tamamen okulumuza özgü oluşturulan program sayesinde, öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyorlar.

 

CAREER STEPS (KARİYER BASAMAKLARI)
Öğrencilerimizin geleceğini bugünden tasarlamak istiyoruz. Career Steps dersimizde öğrencilerimizin girişimcilik örneği sergilemelerine, staj deneyimi kazanmalarına, meslekleri tanımalarına fırsat tanıyoruz. Geleneksel Kariyer Günü etkinliğimizde üniversite ve meslek tanıtımları yapıyoruz.

 

 

GLOBAL ISSUES AT MUN

Birleşmiş Milletler modellemesi ile öğrencilerimize İngilizce olarak güncel konuları çok boyutlu ve geniş bir çerçevede değerlendirebilme, fikir çürütebilme, topluluk önünde kendini ifade edebilme, karşı fikirlere saygı geliştirebilme becerileri kazandırmak amacıyla, tartışma programları düzenliyoruz.

 

TEKNOPARK VE BİLİM ZİRVESİ
Öğrencilerimizin bilime meraklı, araştırmacı ve bilişim teknolojilerine hakim, üretken bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla mobil deney setleri, 3D animasyonlar, robot tasarımı ve kodlama gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bilim Günleri, Maker ve Kodlama Faire gibi etkinlikler düzenliyoruz.

 

ÖĞRENCİ KÜRSÜSÜ
Öğrencilerin kendini ifade etmeleri, okuldaki uygulamalar hakkında yorum yapmaları, öneri sunmaları için ideal bir platformdur. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize; bir konser düzenlemeyi, bir yarışmaya katılmayı, bir proje gerçekleştirmeyi öğrenmelerini, okul yaşamını kendileri için iyileştirmek adına okul yöneticileri ile görüşmelerini sağlıyoruz.

 

 

PROJELER

ULUSLAR ARASI PROJELER
Uluslar arası platformlarda yarışmalara, turnuvalara katılarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Avrupa ile ortak projeler yapmasını sağlıyoruz.

 

ASPnet PROGRAMI
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında bir ASPnet Okulu olup konuyla alakalı Kültürlerarası Öğrenme, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Barış ve İnsan Hakları’nı içeren dört ana temalı konuyu hedefleyerek bir proje oluşturup Kardeş Okullar Ağı (ASPnet) programına katılıyoruz.

 

e-TWİNNİNG PROJELERİMİZ
e-Twinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, kültürler arası etkileşim alanlarında,  Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğudur. e-Twinning üyesi okullar; tüm Avrupa’da Eğitim Portalı üzerinden proje ortaklığı yapar. e-Twinning üyesi olarak, öğrencilerimizin  21. yüzyıl İletişim ve İşbirliği, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler, Üretkenlik ve Sorumluluk becerileri kazanmasını sağlıyoruz.

 

 

TÜRÇEV  ile OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

Orijinal ismi “Learning About Forest-LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başladı. TÜRÇEV’in “Okullarda Orman Programı-Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri-Young Reporters For the Environment” programlarına katılarak, öğrencilerimizin uluslar arası bir platformda daha söz sahibi olmasını sağlıyoruz.

 

EDİNBURG DÜKÜ PROGRAMIMIZ
Lise öğrencilerine yönelik dünyanın en önemli sosyal sorumluluk organizasyonlarından birisi olan the Duke of Edinburgh’s International Award Programı anlaşması yapmış bulunuyoruz. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 140 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç lise öğrencisinin katıldığı bu program, Sevinç Koleji Anadolu Lisemizde de uygulanıyor.

 

DESTINATION IMAGINATION
Dünyada 30′ dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen Destination Imagination(DI) 1982 yılından bugüne gerçekleşen dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonudur.DI, hayal gücünden inovasyona uzanan yaratıcı sürecin öğretilmesinde dünya lideri olmayı hedefler. Destination Imagination STEAM, güzel sanatlar ve toplumsal sorumluluk alanlarında verilen görevle yoluyla öğrencilerin yaratıcılık, cesaret ve merakını teşvik edici, eğlenceli ve uygulamalı bir öğrenme sistemidir.Anadolu Lisemizde her yıl DI organizasyonunda yer alarak turnuvalara katılarak, bu önemli kazanımları elde ederler.

 

 

YURT DIŞINDA EĞİTİM

 

ULUSLARARASI EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI
Sevinç Koleji olarak, Amerika’ dan Kanada’ ya,Avrupa’dan Çin’e uzanan çok geniş bir coğrafyada uluslararası eğitim ve kariyer fırsatları sunuyoruz.

 • Yurt dışı Lise Değişim Programları
 • Lise Mezuniyet Sonrası Programları(12+1)
 • Üniversite Programları ve Burs İmkanları

 

SEVİNÇ OKULLARI EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA MERKEZİNDE ÖĞRENCİYE ÖZEL ULUSLARARASI DANIŞMANLIK HİZMETİ
Sevinç Koleji olarak öğrencilerimize lise, üniversite lisans ve lisansüstü dönemde eğitim ve kariyer koçluğu yapıyoruz.


Lise kampüslerimizde, öğrenci ve velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler düzenliyor, eğitim hayatının herhangi bir döneminde yurtdışında bulunmak isteyen öğrencilerimize kişiye özel danışmanlık hizmeti veriyoruz.


Okulumuzda yer alan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Planlama Merkezimizde gerçekleşen görüşmelerde,öğrenci ve ailesi ile bir araya gelerek istek ve ihtiyaçları dinliyor, öğrencinin hedef potansiyel analizi gerçekleştiriliyor; doğru program, doğru ülke, doğru yıl eşleştirmesi yapıyoruz.Verilen karar doğrultusunda, okul başvurusu, kabul ve yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra, öğrencinin eğitim hayatı boyunca Türkiye ve ilgili ülkedeki temsilciler tarafından danışmanlık hizmeti devam ediyor.

 

 

KULÜPLER

GELECEĞİN LİDERLERİ, SPORCULARI, SANATÇILARI BURADA YETİŞİYOR
Öğrencilerimizin dünya ölçeğinde donanımlı, sanatı algılayan, yorumlayan, spora gönül vermiş, başarılı, takım çalışmasına yatkın, bireysel çalışmalarda özverili, sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Geleceğe yönelik ilgi alanlarını oluşturmak, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmalarına fırsat oluşturmak, katıldıkları kulüplerde görev almalarını ve okul etkinliklerine liderlik etmelerini sağlamak amacıyla okullarımızda kulüp çalışmaları ve sosyal projeler gerçekleştiriyoruz.

 

 

KULÜPLER

 • Maker Kulübü
 • Yaratıcı Drama Kulübü
 • Lego Robotik Kulübü
 • Kodlama Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Sivil Savunma Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Sanat Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Bilişim Teknolojileri Kulübü
 • Oyun Terapisi Kulübü
 • 2. Yabancı Dil Kulübü
 • İngilizce Drama Kulübü
 • İzcilik Kulübü
 • Bale Kulübü
 • Pop Art Kulübü
 • Modern Dans Kulübü
 • Satranç Kulübü

 

 

SANAT

 • Resim yapma teknikleri
 • Yağlıboya resim
 • Suluboya resim
 • 3 boyutlu çalışmalar
 • Seramik
 • Kil
 • Akrilik boya çalışmaları
 • Kolaj çalışmaları
 • Rekreasyon (yeniden dönüşüm)

MÜZİK

 • Melodika eğitimi
 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Ritim
 • Perküsyon

 

 

SPOR

 • Voleybol
 • Basketbol
 • Hentbol
 • Jimnastik
 • Atletizm
 • Masa Tenisi
 • Yoga
 • Yüzme
 • Binicilik
 • Doğa Sporları

 

 

YAŞAM

SAĞLIKLI YAŞAM
Öğrencilerimizin sağlık durumları okulumuzun hemşiresi tarafından düzenli olarak takip edilir. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına ilk müdahale revirimizde yapılır. Acil ve gerekli durumlarda öğrencimiz, velinin bilgisi dahilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye ulaştırılır.

 

 

OKUL TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI VELİ EL KİTABI
Pandemi Döneminde Okula Dönüş Faaliyetleri Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinin ardından Sevinç Eğitim Kurumları Kriz Yönetim Ekibi ve Sağlık Kurulu süreci yakından izledi. Pandemi ilan edilmesinden önce okulumuzun risk analizi ve eylem planı “Bulaşıcı Hastalıkları Önleme” başlığı altında güncellendi. Takip eden pandemi döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi.
Okullarımızda yürütülen tüm çalışmalar planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanmış olan 
Okul Temizliği ve Sağlığı Veli El Kitabı oluşturuldu. İncelemek için TIKLAYINIZ. Oluşturulan bu doküman gerektikçe güncellenecek ve web sitemizden sizlere ulaştırılacaktır.

 

GÜVENİLİR ULAŞIM
Okulumuzda ulaşım; sektöründe deneyimli, güvenirliğini kanıtlamış servis firmasının tecrübeli sürücüleri ve bakımlı araçları ile en güvenilir şekilde sağlanır. Servis hostesleri, öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmesine yardımcı olur. Servislerimizde bulunan GPS sistemi sayesinde velilerimiz aracın yerini ve hızını internet üzerinden takip edebilir.

 

PROFESYONEL GÜVENLİK
Öğrencilerimizin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirler alınır, teknolojiden faydalanılarak güvenlik hizmeti en üst seviyede tutulur. Okulumuz eğitimli güvenlik birimimiz tarafından korunur, görüntüler kameralar ile 7/24 izlenerek kayıt altında tutulur.

 

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

PENCEREYİ KAPAT
Sevinç Koleji kampanya ve kayıt fırsatlarından mail ve sms yoluyla haberdar olmak istiyorum
Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum anladım.
Açık rıza metnini okudum anladım.
FORMU GÖNDER
modal aç