KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

ORTAOKUL

EĞİTİM MODELİMİZ

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)
Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor,  onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz.
BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

 

 

    3 ADIMDA BİGEM
1. Adım: ÖĞRENCİYİ TANIMA

Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

 

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

 

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA
Bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda  en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.

 

 

YABANCI DİL

ÇOK DİLLİ EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERİMİZ İKİ DİL KONUŞUYOR
Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeteneklerini ve potansiyellerini tek bir dil ile sınırlandırmıyor, onlar için sınırları kaldırıyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Çok Dilli Eğitim Programımızda amacımız, dili günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz. Derslerimizde drama, oyun, resim, şarkı, münazara ve teknolojiyi kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Bireysel Gelişim Eğitim Modelimiz doğrultusunda her öğrencimizin en etkin öğrenme stiline göre, derslerimizi o  doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip planlıyoruz.

 

İNGİLİZCE EĞİTİM HEDEFLERİMİZ:
İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslar arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, haziran ayında Cambridge ESOL sınavları uyguluyoruz.

 

 

Hedeflerimiz;

 • Dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak,
  (Okuma – yazma – dinlediğini anlama – konuşma)
 • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak,
 • Uluslar arası sınavlar, proje ve yarışmalarda başarı elde etmek.
 • Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti.

 

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE YOĞUN DİL PROGRAMI
Sevinç Koleji olarak 5. Sınıf Programımızı Hazırlık Sınıfı olarak uyguluyoruz. Öğrencilerimiz haftada 17 saat İngilizce dersleri ile dili yaşayarak öğreniyorlar. İngilizce derslerimizde MC (Main Course), CS (Communication Skills) ve CEP (Cambridge Exam Preperation) olmak üzere üç farklı alanda öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu derslerimizin yanı sıra Resim ve Müzik gibi uygulamalı derslerimizi İngilizce işliyoruz. Dramalar, quiz showlar, yarışmalar ve uluslar arası projeler ile zenginleştirilmiş programımız sayesinde, öğrencilerimizin eğlenerek, deneyimleyerek İngilizce öğrenmelerini ve kendilerini uluslar arası platformlarda ifade edip, özgüvenlerini de geliştirmelerini sağlıyoruz.
Ayrıca Haziran ve Ağustos aylarında uyguladığımız “Hızlandırma ve Destek” programımız sayesinde öğrencilerimiz 5. Sınıf Hazırlık Programına daha kolay adapte olarak, daha hızlı dil ediniyorlar. Bunun yanı sıra Cumartesi günleri yaptığımız ekstra İngilizce dersleri ile de öğrencilerimizi destekliyor, dil edinimlerini hızlandırıp, başarılarını arttırıyoruz.
Hazırlık Programımızın yanı sıra 6., 7. ve 8. Sınıfta da yoğun dil programımızı sürdürüyoruz. 6. Sınıflarda 11 saat, 7. Sınıflarda 8 saat ve 8. Sınıflarda 6 saat İngilizce derslerimizi yine Türk ve Yabancı öğretmenler ile işliyor, etkinlikler ve uluslar arası projeler ile zenginleştiriyoruz.

 

İNGİLİZCE + 2. YABANCI DİL
Tüm öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra ana sınıfından itibaren 2. yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ya da İspanyolca dillerinden birini, kendi seçimleri doğrultusunda, etkin biçimde öğretiyoruz.
2. yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimize öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi zevkli hale getirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun için derslerimizde dramalar, oyunlar, resimler, şarkılar, dijital ürünler kullanarak, doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz.

 

 

SINAVA HAZIRLIK

 

OKUL İLE SINAVA HAZIRLIK BİR ARADA
Lise Giriş Sınavında başarılı olmak için temel kazanımlara hâkim olmanın yanında analitik düşünme, okuduğunu anlama ve muhakeme yapabilme becerilerini de geliştirmek önemlidir. Öğrencilerin 5,6 ve 7.sınıf kazanımlarını eksiksiz edinmiş olması 8.sınıfta girecekleri LGS sınav başarısı için önemli bir temel oluşturacaktır. Bu bilinçle Sevinç Kolejinde 5.sınıfta başlayıp, 6, 7 ve 8.sınıfta artarak devam eden Lise Geçiş Sistemine Hazırlık Programı uyguluyoruz. MEB programı, Lise Giriş Sınavı hazırlık programı, yaz ve yarıyıl tatilindeki Hızlandırma Programları ile beraber yıllık ders saatlerimiz MEB programının 2 katına denk gelmektedir.

 

CUMARTESİ DAHİL HAFTADA 6 GÜN EĞİTİM
8.Sınıf öğrencilerine cumartesi dahil olmak üzere haftanın 6 günü eğitim veriyoruz. MEB müfredatıyla beraber; sınava hazırlıkta uzman öğretmenlerle, özgün içeriklerin ve isabetli soruların yer aldığı yayınlarla Merkezi Sistem Ortak Sınavlarına hazırlık yapıyoruz.

 

DOĞRU PLANLAMA, KESİNTİSİZ TAKİP, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Mentör öğretmen tarafından öğrencinin başarısını değerlendiriyor ve takip ediyoruz. Eksik kazanım tamamlama ve başarıyı artırmaya yönelik çalışmaları öğretmenlerle ve okul idaresi ile planlanıyor, gerçekleşen çalışmalar sonucunda elde edilen başarıyı devamlı olarak velilerimiz ile paylaşıyoruz.

YOĞUN LGS HAZIRLIK PROGRAMI
Sevinç Eğitim Kurumlarının sınava hazırlık konusundaki 1986 yılından bu yana devam eden deneyimi ve istikrarlı başarısı, liseye geçişte uygulanan merkezi sistem sınavlarına hazırlık sürecinde Sevinç Koleji öğrencilerine büyük avantaj sağlıyor.

 

8.SINIF: YOĞUN LGS HAZIRLIK PROGRAMI

 • LGS’ de yer alan 6 dersten, haftada toplam 30 saat LGS Hazırlık Dersleri yapıyoruz.
 • Haftada 18 saat Eksik Tamamlama ve Pekiştirme Etütleri (ETAP) uyguluyoruz.
 • Birinci dönem 15 günde bir, ikinci dönem her hafta, mayıs ayı boyunca hafta da iki kez LGS Deneme Sınavı gerçekleştiriyoruz.
 • Okullar açılmadan 2 hafta önce ve yarıyıl tatilinin 1 haftasında ve ara tatil dönemlerinde LGS Hazırlık Programı gerçekleştiriyoruz.
 • LGS’ ye yedi hafta kala aşamalı olarak genel tekrar çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
 • LGS’ ye 4 hafta kala tüm konular bitirilip, haftalık programda yer alan tüm derslerde LGS Hazırlık Dersleri yapıyoruz.
 • 8. sınıflarda hafta sonu ödevlerimizi, LGS hazırlık çalışmalarına yönelik hazırlanan soru bankalarımızdan veriyoruz.

 

7.SINIF: MÜFREDAT DERSLERİ VE LGS HAZIRLIK PROGRAMI
• MEB müfredat konularını işlerken aynı zamanda LGS hazırlık çalışmaları yapıyoruz.
• Haftada 5 saat Eksik Tamamlama ve Pekiştirme Etütleri (ETAP) uyguluyoruz.
• Her hafta 4 dersten oluşan Sözel Bölüm ve 2 dersten oluşan Sayısal Bölüm olmak üzere 15 günde bir LGS Deneme Sınavı gerçekleştiriyoruz.

 5.VE 6.SINIF: MÜFREDAT DERSLERİ VE LGS HAZIRLIK PROGRAMI
• MEB müfredat konularını işlerken aynı zamanda LGS hazırlık çalışmaları yapıyoruz.
• Haftada 3 saat Eksik Tamamlama ve Pekiştirme Etütleri (ETAP) uyguluyoruz.
• Her hafta Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinden oluşan Akademik Başarıyı İzleme Sınavı (ABIS) gerçekleştiriyoruz.

 

SINAVLAR
Uzman öğretmen kadromuzun hazırladığı sınavları, düzenli olarak öğrencilerimize uyguluyoruz. Çoktan seçmeli özgün sorulardan oluşan ve Lise Giriş Sınavının soru sayısı, süresi, soru tarzıyla paralellik gösteren sınavlarımız ile öğrencileri LGS’ ye hazırlıyoruz. Bazı sınavları tüm Sevinç Eğitim Kurumlarında ortak sınav niteliğinde uygulayarak, öğrencinin çok daha büyük bir kitle içerisinde kendi sırasını görmesini sağlıyoruz. 5 ve 6. sınıf öğrencilerine her hafta dönüşümlü olarak Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinden Akademik Başarıyı İzleme Sınavı (ABİS) uyguluyoruz. 7.sınıf öğrencilerine her hafta LGS-SÖZEL VE LGS-SAYISAL deneme sınavlarını dönüşümlü olarak 8.sınıf öğrencilerine ise sınav tarihi yaklaştıkça artan sıklıkta LGS deneme sınavları uyguluyoruz. 8.sınıf öğrencilerine yönelik yıl içinde 30’a varan sayıda LGS Deneme Sınavı yapıyoruz.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Uygulanan tüm sınavlar ölçme değerlendirme birimimiz tarafından değerlendiriliyor. Sınav sonucunda öğrencilerimize verilen detaylı karnede öğrencinin yanıtları, sınavı cevap anahtarı, doğru sayısı, yanlış sayısı, başarı oranı, LGS puanı, kurum-okul-sınıf derecesi, ders bazında başarı grafikleri yer alıyor. Ayrıca öğrenciye Kazanım Analizi veriyoruz. Bu analiz doğrultusunda öğrencinin ders bazında hangi kazanımdan eksiklerinin olduğunu tespit ediyor ve gerekli çalışmaları planlıyoruz. Yıl boyunca uyguladığımız tüm sınavların sonuçlarını, öğrenci ve velilerimize detaylı analiz ve rapor şeklinde online eğitim iletişim portalından sunuyoruz.

 

EKSİK TAMAMLAMA
ve PEKİŞTİRME (ETAP) TESTLERİ

B-ETAP (Bireyselleştirilmiş ETAP Testleri): Kazanım bazlı hazırlanmış testlerdir. Bu testler etütlerde kullanılır.

Y-ETAP (Yazılıya Yönelik ETAP Testleri): Açık uçlu yazılı sınavı öncesinde kullanılan ve öğrencinin yazılıya eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlayan testlerdir.

G-ETAP (Genel Tekrara Yönelik ETAP Testleri): Belirlenen dönemlerde, işlenen konuların tekrarını sağlamak için kullanılan testlerdir.

 

 

REHBERLİK

BİREY OLMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sevinç Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı oluyor.

 

TEST VE ENVANTERLER
Test ve envanterleri tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak psikolojik süreçlerinin araştırılması, değerlendirilmesi, bilişsel işlevlerin incelenmesi için özenle uyguluyoruz. Gerekli durumlarda öğrenci, öğretmen ve aile ile paylaşıyoruz.

 

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ
“Bireysel Gelişim Takibi” sistemimizde her öğrenciyi özel olarak değerlendiriyoruz. “Gelişim Değerlendirme Formları” sayesinde öğrencinin gelişimini yakından takip ediyoruz.

 

 

SINAV VE KARİYER REHBERLİĞİ
Sınava hazırlık sürecinde ortaokul öğrencilerine, liseye geçiş sistemi, lise türleri ve liseleri tanıtıyoruz. Öğrencilerin kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hedef belirlemelerini sağlıyoruz. Odaklanma ve dikkat dağınıklığını azaltma, sınav kaygısı, sınav stratejileri, test teknikleri vb. konularda rehberlik çalışmaları yapıyoruz. Tercih ve yerleştirme döneminde her öğrenciye özel Tercih Danışmanlığı veriyoruz.

 

MESLEK TANITIMLARI
Eğitim anlayışımızın ilk hedeflerinden biri de öğrencilerimizin iyi meslekler edinmeleridir. Ortaokul öğrencilerimize yıl içerisinde genel kapsamlı meslek tanıtımları yapıyoruz. Bu tanıtımda öğrenciler çeşitli meslek gruplarını detaylı olarak inceleme fırsatı buluyorlar. Bu tanıtımlar öğrencinin lise seçiminde kendisi için daha doğru hedefler belirlemesini sağlıyor.

 

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ
Her öğrencimize bir mentör öğretmen birebir danışmanlık yapıyor. Mentör öğretmenlik sistemi ile öğrencimizin bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimini izliyoruz. Mentör öğretmenimiz, öğrencisi ile ilgili izlenimlerini diğer branş öğretmenleri ve rehberlik birimiyle paylaşıyor. Öğrencimizin akademik başarısı; yazılı, deneme sınavı analizleri ve ödevleri dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrenciye eksiklerini tamamlaması için ödev veriliyor ve katılması gereken ETAP’lara yönlendiriliyor.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ
Kuşaklar arası bağların güçlü olması adına değerleri ön plana çıkarmayı, ortak bakış açısına sahip bireylerle okulda uzlaşmacı bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Yerel ve evrensel değerlerin iç içe geçerek günlük okul hayatı içinde etkin yer bulması için değerleri disiplinler arası bir kapsamda ele alıyoruz. Değerler programımıza okuldaki tüm çalışanlarımızı dahil ediyoruz.

 

SEVİNÇ VELİ AKADEMİSİ MERKEZİ (SEVAM)
SEVAM, velilerin kişisel gelişimlerini destekleyen, aile destek programımızdır. SEVAM ‘ da yıl içerisinde çok yönlü seminerler düzenliyoruz. SEVAM’a düzenli katılım sağlayan velilerimize, yıl sonunda ‘SEVAM Katılım Sertifikası’ takdim ediyoruz.

 

VELİ E-BÜLTEN
Velilerimizin en çok merak ettikleri psikolojik içerikli konulardan oluşan bültenler hazırlıyoruz .Bültenlerimizi düzenli olarak velilerimize gönderiyoruz.

 

 

DİJİTAL

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GELENEKSEL VE İNTERAKTİF EĞİTİM BİR ARADA
Sevinç Yayınlarını basılı dokümanlarla birlikte; interaktif etkinlikler ve multimedyalar ile zenginleştirerek sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilerimize sunuyoruz.

 

Mobil Uygulamalar: Öğrencilerimizin Sevinç Yayınlarına okul dışında da ulaşabilmeleri için akıllı tahtalarda kullandığımız mobil uygulamayı, öğrencilerimizin mobil cihazlarına yüklemelerini sağlıyoruz.

 

Dijital Üyelikler: Öğrencilerimize eğlenceli ve etkin öğrenmeleri için konu anlatımı ve etkinliklerin yer aldığı dijital üyelikler sunuyoruz.

 

Karekod ile Soru Çözüm Videolarına Hızlı Erişim: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlarda karekodlara yer veriyor, bu sayede öğrencilerimizin ilgili sorunun yanıtı ve çözümüne hızla ulaşmasını sağlıyoruz.

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

MAKER TEKNOLOJİ FABRİKASI
Sevinç Koleji olarak dünyada yenilikleri takip ederek, uyguluyor, öğrencilerimizi Maker Atölyeleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz Maker Teknoloji Fabrikasında robotlar, büstler, uçaklar, 3D tasarımlar, arabalar ve hayal ettikleri tüm ürünleri hayata geçiriyor; bilgisayar, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarla tanışıyorlar. Ortaokul kademesinde yaş grubuna özel hazırladığımız programlar ile öğrencilerimizin robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda Maker kültürünün temelini öğrenmesini sağlıyoruz. Maker Teknoloji Fabrikasında ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, Elektronik ve Kodlama Atölyesi ile geleceğin dilinin algoritmik yapısını en güncel kodlama programı ile öğrenirken, elektronik dünyanın kazanımlarını elde ediyorlar. Öğrencilerimiz, Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi ile hayal güçlerini kullanarak üretebildikleri araçları kullanmayı öğreniyor, birçok sensör ile hayal ettikleri robotları tasarlayarak kodlayabiliyor, proje bazlı birçok komut ve yönergeleri programlayarak robotlarına aktarabiliyor. Sevinçli öğrenciler 3D Tasarım ve Ürün Geliştirme Atölyesi ile kendi projeleri için ürün prototipleri üretebiliyor, girişimcilik yönlerini geliştirici sunumlar ile projelerini etkinlikler de tanıtma imkanına sahip oluyorlar.

 

 

STEM
Sevinç Koleji olarak STEM uygulamalarımız ile ortaokul seviyesinde, farklı disiplinleri birleştirerek öğrencilerimize hayal ettikleri projeleri ürüne dönüştürme becerisi kazandırıyor, tasarım odaklı düşünme,  yaratıcılık, inovasyon gibi 21. Yüzyıl becerilerini de edindiriyoruz.

 

Teoride edinilen bilgileri uygulamaya geçirme imkanı sunan STEM programımız, öğrencilerimizin merak ederek, sorgulayarak, deneyimleyerek oluşturdukları projeler ile hedeflediğimiz kazanımları kalıcı olarak öğrenmelerini sağlıyor. Günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler sunabilen, üretimi alışkanlık edinmiş bireyler yetiştirmek amacı ile sunduğumuz STEM programı ile öğrencilerimizin günümüz ve gelecek problemlerine çözüm arayan birçok proje geliştirmelerini sağlıyoruz.

 

LEGO ROBOTİK
Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratan bireyleri, 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini geliştiren Lego Robotik Programı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz anaokulu seviyesinden 12. Sınıfa tüm kademelerde, kendi yaş gruplarına uygun Lego Education ve Robotik setleri ile çalışarak kendi robotlarını tasarlama ve görevlendirme imkanı sağlıyoruz. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, Basit ve Motorlu Makineler setleriyle Fen Bilimleri derslerinde kazanım bazlı çalışmalarla kalıcı öğrenmeyi sağlarken, EV3 Mindstorms setleri ve birçok sensör ile kodlayabildikleri robot tasarımlarını birer projeye dönüştürebiliyor. Her yıl Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego League Turnuvalarına katılan Sevinç Koleji öğrencileri, turnuva değerlerine uygun kazanımları elde ediyor. Öğrencilerimiz, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip çalışması ve zaman yönetimi değerlerini, Lego Robotik projelerini tamamlayıp sunarak öğreniyorlar.

 

KODLAMA
Anaokulundan itibaren 12. Sınıfa kadar yaş seviyelerine uygun, en güncel programlama dilleri ile kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin en önemli gereksinimlerinden dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanıyor. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, dünyanın en güncel kodlama programı Phyton dili ile fonksiyon ve döngüleri öğrenerek, görev yazılımlarını yazarken, Scratch programı ile kendi oyunlarını yazarak yaratıcılıklarını geliştiriyorlar.

 

 

GEYD

GELİŞİMSEL EĞİTİM VE YAŞAMSAL DENEYİM PROGRAMI (GEYD)
Öğrencilerimize 21. yy becerileri kazanması, akademik, sosyal ve bilimsel alanlarda deneyimler elde etmesi için “Gelişimsel Eğitim ve Yaşamsal Deneyim” programını sunuyoruz . Sevinç Koleji Eğitim Uzmanları tarafından tamamen okulumuza özgü oluşturulan program sayesinde, öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyorlar.

 

TEKNOLOJİ ZİRVESİ
Bu programda öğrencilerimize kişisel web sitesi oluşturma, blog hazırlama, gerçekleştirdikleri çalışmaları dijital portfolyolarına aktarma, interaktif dergi tasarlama, bilişim alanında yetenek ve becerileri doğrultusunda girişimlerde bulunma imkanları tanıyoruz.

 

YARIŞAN FİKİRLER
Öğrencilerimize güncel konuları çok boyutlu ve geniş bir çerçevede değerlendirebilme, fikir çürütebilme, topluluk önünde kendini ifade edebilme, karşı fikirlere saygı geliştirebilme becerileri kazandırmak amacıyla, küçük gruplar halinde tartışma programları düzenliyoruz.

 

 

YOUTH ECONOMY
Öğrencilerimizin geleceğini bugünden tasarlamak istiyoruz. Youth Economy dersimizde, öğrencilerimizin farklı  meslekleri tanımalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize bu derste sömestr tatilinde üç günlük staj yapma, bir yayınevinde kitabın hikayesini dinleme, tarladan sofraya ekmeğin macerasını öğrenme gibi çalışmalarla okul dışındaki hayatı öğretiyoruz.

 

ÖĞRENCİ KÜRSÜSÜ
Öğrencilerin kendini ifade etmeleri, okuldaki uygulamalar hakkında yorum yapmaları, öneri sunmaları için ideal bir platformdur. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize;  bir konser düzenlemeyi, bir yarışmaya katılmayı, bir proje gerçekleştirmeyi öğrenmelerini, okul yaşamını kendileri için iyileştirmek adına okul yöneticileri ile görüşmelerini sağlıyoruz.

 

MIND LAB
ABD’de Yale ve İngiltere’de Northumbria Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede yapılan kapsamlı araştırma, Mind Lab uygulamasının önemli düşünme ve yaşam becerilerinin yanında, öğrencilerin sayısal ve sözel testlerdeki başarılarını etkin bir şekilde arttırdığını gösteriyor. Ortaokul kademesinde, Da Vinci Code, Red Cards, Cartagena, Pet Squares, Quoridor, Abalone ve benzeri oyunlar ile öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini kuvvetlendirerek, onlara düşüncelerini nasıl aktaracaklarını öğretiyoruz. Sevinç Koleji olarak her yıl düzenlenen Mind Lab Olimpiyatlarına katılarak, öğrencilerimizin yeni kazanımlar ve deneyimler elde etmesine fırsat tanıyoruz.

 

EĞLENCELİ BİLİM
Anaokulu 5 yaş seviyesinden itibaren 7.sınıfa kadar uyguladığımız Eğlenceli Bilim programları ile öğrencilerimiz, bilimin sıra dışı dünyasını, eğlenerek, deneyimleyerek öğreniyorlar. Öğrencilerimizin, doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamanın yanı sıra, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, gözlemleyen, sorgulayan, paylaşımcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek oluyoruz. Ortaokul seviyesinde Eğlenceli Bilim programı, 15 gün de bir, her öğrenciye özel olarak hazırlanmış Eğlenceli Bilim Seti ile bir ders saati olarak uygulanıyor. Öğrenciye özel materyaller kullanılarak, laboratuvar ortamında yıl boyunca, müfredat konularımız ile entegreli olarak Maddeler Isınıyor, Uzay Kaşifleri, Kalbimizin Bilmecesi, Çılgın Sıvı Dünyası vb gibi öğrencilerimizin merak ettiklerine yanıt veren deneyler yapıyoruz.

 

 

PROJELER

ULUSLAR ARASI PROJELER
Uluslar arası platformlarda yarışmalara, turnuvalara katılarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Avrupa ile ortak projeler yapmasını sağlıyoruz. Farklı ülkelerle beraber yürüttüğümüz projeler ve işbirlikleri sayesinde, öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerini ifade edebilen dünya vatandaşı olmaları, evrensel değerlere saygı duymaları, işbirliği ve takım çalışmaları gerçekleştirmeleri hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.

 

e-TWİNNİNG ÖDÜLLERİMİZ
e-Twinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, kültürler arası etkileşim alanlarında,  Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğudur. e-Twinning üyesi okullar; tüm Avrupa’da Eğitim Portalı üzerinden proje ortaklığı yapar. Okullarımız, e-Twinning “Birincilik” ve “Avrupa Kalite Etiketi” ödüllerine sahiptir.

 

 

ASPnet ÜYESİYİZ
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında bir ASPnet Okulu olup konuyla alakalı Kültürlerarası Öğrenme, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Barış ve İnsan Hakları’nı içeren dört ana temalı konuyu hedefleyerek bir proje oluşturup Kardeş Okullar Ağı (ASPnet) programına katılıyoruz.

 

TÜRÇEV ile OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
Orijinal ismi “Learning About Forest-LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başladı. TÜRÇEV’in “Okullarda Orman Programı-Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri – Young Reporters For the Environment” programlarına katılarak, öğrencilerimizin uluslar arası bir platformda daha söz sahibi olmasını sağlıyoruz.

 

TEMA GÖNÜLLÜSÜYÜZ
Çevre ve toprak duyarlılığını öğrencilerimize aktarmak için, TEMA Vakfı’nın 1992 yılından bu yana yürüttüğü erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve başta ülke topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıklarımızın korunması, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için uygulanan Tema Vakfı çalışmalarına katılmış bulunuyoruz.

 

 

KULÜPLER

GELECEĞİN LİDERLERİ, SPORCULARI, SANATÇILARI BURADA YETİŞİYOR
Öğrencilerimizin dünya ölçeğinde donanımlı, sanatı algılayan, yorumlayan, spora gönül vermiş, başarılı, takım çalışmasına yatkın, bireysel çalışmalarda özverili, sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Geleceğe yönelik ilgi alanlarını oluşturmak, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmalarına fırsat oluşturmak, katıldıkları kulüplerde görev almalarını ve okul etkinliklerine liderlik etmelerini sağlamak amacıyla okullarımızda kulüp çalışmaları ve sosyal projeler gerçekleştiriyoruz.

 

 

KULÜPLER

 • Maker Kulübü
 • Yaratıcı Drama Kulübü
 • Lego Robotik Kulübü
 • Kodlama Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Sivil Savunma Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Sanat Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Bilişim Teknolojileri Kulübü
 • Oyun Terapisi Kulübü
 • 2. Yabancı Dil Kulübü
 • İngilizce Drama Kulübü
 • İzcilik Kulübü
 • Bale Kulübü
 • Pop Art Kulübü
 • Modern Dans Kulübü
 • Satranç Kulübü

 

 

SANAT

 • Resim yapma teknikleri
 • Yağlıboya resim
 • Suluboya resim
 • 3 boyutlu çalışmalar
 • Seramik
 • Kil
 • Akrilik boya çalışmaları
 • Kolaj çalışmaları
 • Rekreasyon (yeniden dönüşüm)

MÜZİK

 • Melodika eğitimi
 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Ritim
 • Perküsyon

 

 

SPOR

 • Voleybol
 • Basketbol
 • Hentbol
 • Jimnastik
 • Atletizm
 • Masa Tenisi
 • Yoga
 • Yüzme
 • Binicilik
 • Doğa Sporları

 

 

YETENEK HARİTASI

 

YETENEK HARİTASI İLE BASKIN YETENEKLERİ VE İLGİLERİ KEŞFEDİYORUZ
Çoklu Zeka Kuramına dayalı Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin baskın yeteneklerini, ilgilerini ve yönelimlerini belirliyoruz.

Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin 8 temel yetenek ve ilgi alanı;

 • Sözel / Dil Yeteneği ve İlgisi
 • Matematik / Mantık Yeteneği ve İlgisi
 • Görsel / Uzamsal Yeteneği ve İlgisi
 • Müzikal / İşitsel Yeteneği ve İlgisi
 • Sosyal Yeteneği ve İlgisi
 • Kişisel / Özedönük Yeteneği ve İlgisi
 • Bedensel / Kinestetik Yeteneği ve İlgisi
 • Doğa Yeteneği ve İlgisi

hakkında ayrıntılı analizler yaparak rapor sunuyoruz.
Öğrencilerimizi baskın yetenek ve ilgilerine göre kulüp derslerimize, spor ve sanat okulu programlarımıza yönlendiriyor, yeteneğinin gelişimine imkan tanıyoruz.

 

 

YAŞAM

BİLİNÇLİ BESLENME
Öğrencilerimize dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokulda ‘’sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı’’ olmak üzere üç öğün yemek verilir. Menüler, beslenme uzmanları tarafından öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçları, fiziksel gereksinimleri ve beğenileri göz önüne alınarak hazırlanır. Menüde yer alacak yemekler, sektörün önde gelen catering firması tarafından belirlenir ve yemekhanemizin hijyenik ortamında öğrencilerimize sunulur. Okulumuzun aylık yemek menüsü web sitemizden güncel olarak yayınlanır.

 

 

SAĞLIKLI YAŞAM

Öğrencilerimizin sağlık durumları okulumuzun hemşiresi tarafından düzenli olarak takip edilir. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına ilk müdahale revirimizde yapılır. Acil ve gerekli durumlarda öğrencimiz, velinin bilgisi dahilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye ulaştırılır.

 

GÜVENİLİR ULAŞIM
Okulumuzda ulaşım; sektöründe deneyimli, güvenirliğini kanıtlamış servis firmasının tecrübeli sürücüleri ve bakımlı araçları ile en güvenilir şekilde sağlanır. Servis hostesleri, öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmesine yardımcı olur. Servislerimizde bulunan GPS sistemi sayesinde velilerimiz aracın yerini ve hızını internet üzerinden takip edebilir.

 

PROFESYONEL GÜVENLİK
Öğrencilerimizin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirler alınır, teknolojiden faydalanılarak güvenlik hizmeti en üst seviyede tutulur. Okulumuz eğitimli güvenlik birimimiz tarafından korunur, görüntüler kameralar ile 7/24 izlenerek kayıt altında tutulur.

 

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

PENCEREYİ KAPAT
Sevinç Koleji kampanya ve kayıt fırsatlarından mail ve sms yoluyla haberdar olmak istiyorum
Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum anladım.
Açık rıza metnini okudum anladım.
FORMU GÖNDER
modal aç