KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

İLKOKUL

EĞİTİM MODELİMİZ

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)
Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor,  onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz.

 

BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile  öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

 

    3 ADIMDA BİGEM

1. Adım: ÖĞRENCİYİ TANIMA
Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

 

 

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

 

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA
Bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.

 

HER ALANDA UZMAN ÖĞRETMENLERLE EĞİTİM
Öğrencinin ilkokul eğitimine “sevgi” ile başlaması, öğretmenini, arkadaşlarını, okul ortamını benimsemesi ve uzun eğitim yaşantısının ilk adımlarını “sevgi” ile atması temel ilkemizdir. Sevinç Kolejine özgün İlkokul Eğitim Programımız, alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilir. İlkokulda öğrencilerimiz sorgulamayı, araştırmayı ve çevrelerine karşı duyarlı olmayı öğrenirler.

 

İlkokulda temel derslerimiz olan Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerimiz, atölye ve laboratuvar ortamlarında zenginleştirilmiş materyaller kullanılarak, öğrencilerimizin deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakalayacakları şekilde planlanır. Ayrıca Mind Lab,  STEAM, Eğlenceli Bilim, Lego Education, Scratch ile Kodlamaya ilk Adım gibi dünyaca ünlü ürün ve  uygulamalar her hafta gerçekleşen derslerde öğrencilerimizle buluşturulur. Yıl sonunda turnuva ve olimpiyatlara katılım ile proje sunumları gerçekleşir.

 

Sevinç Kolejinde dil edinimi çok önemlidir. Öğrencilerimizin ana dillerini çok iyi öğrenmeleri temel hedefimizdir. Ana dilin yanı sıra İngilizce’nin ve 2. Yabancı dilin çok iyi öğrenilmesi için yoğun program uygulanır.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir.  Uygulamamızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri ile ilişkilendirmek de değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken öğrenmeyi de öğrenirler. İngilizce, 2. Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Satranç, Bilgisayar ve Yaratıcı Drama dersleri alanlarında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülür.
 

Uygulamalı derslerin yanı sıra Yetenek ve İlgi Akademisi, Kulüpler ve isteyen öğrenciler için Kış Okulu çalışmaları öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda gelişimine imkan tanır.

 

 

YABANCI DİL

ÇOK DİLLİ EĞİTİM PROGRAMI İLE
ÖĞRENCİLERİMİZ İKİ DİL KONUŞUYOR

Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Çok Dilli Eğitim Programımızda amacımız dili günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. Çok dilli eğitimde öğrenilen dili günlük hayatın içinde kullandırarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz.  Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz. Derslerimizde drama, oyun, resim, şarkı, münazara ve teknolojiyi kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Bireysel Gelişim Eğitim Modelimiz doğrultusunda her öğrencimizin en etkin öğrenme stiline göre, derslerimizi o  doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip planlıyoruz.

 

İNGİLİZCE EĞİTİM HEDEFLERİMİZ:
İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslar arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, haziran ayında Cambridge ESOL ve TOEFL Primary sınavlarını uyguluyoruz.

 

Hedeflerimiz;

 • Dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak,
  (Okuma – yazma – dinlediğini anlama – konuşma)
 • CAMBRIDGE ESOL ve TOEFL Primary sınavlarında başarılı kılmak,
 • Proje ve yarışmalarda başarı elde etmelerini sağlamak.

 

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE YOĞUN DİL PROGRAMI
1. Sınıflarımızda İngilizce Hazırlık Programı uyguluyor ve bu program doğrultusunda haftada 18 saat İngilizce dersi veriyoruz. 18 saatlik Hazırlık Programımızın içerisinde, İngilizce derslerinin yanı sıra Resim ve Müzik gibi uygulamalı derslerimizi yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce olarak yapıyor; dramalar, quizshowlar ve yarışmalar gibi etkinliklerle de programımızı zenginleştiriyoruz. Ayrıca CLIL metodunun da kullanıldığı İngilizce müfredatımızda, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinin temel kavramlarını  işleyerek bu programı daha da güçlü kılıyoruz.

 

2, 3, ve 4. Sınıflarımızda da 12 saatlik İngilizce derslerimiz ile öğrencilerimizin çok yoğun bir İngilizce programından faydalanmalarını sağlıyoruz. Günün büyük bir bölümünde, teneffüslerde ve öğle yemeklerinde İngilizce öğretmenleri ile birlikte olan öğrencilerimizin, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.

 

İNGİLİZCE + 2. YABANCI DİL
Tüm öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra ana sınıfından itibaren 2. yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ya da İspanyolca dillerinden birini, kendi seçimleri doğrultusunda, etkin biçimde öğretiyoruz. 2. yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimize öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi zevkli hale getirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

MAKER TEKNOLOJİ FABRİKASI

Sevinç Koleji olarak dünyada yenilikleri takip ederek, uyguluyor, öğrencilerimizi Maker Atölyeleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz Maker Teknoloji Fabrikasında robotlar, büstler, uçaklar, 3D tasarımlar, arabalar ve hayal ettikleri tüm ürünleri hayata geçiriyor; bilgisayar, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarla tanışıyorlar. İlkokul kademesinde yaş grubuna özel hazırladığımız programlar ile öğrencilerimizin robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda Maker kültürünün temelini öğrenmesini sağlıyoruz. Maker Teknoloji Fabrikasında İlkokul kademesinde öğrencilerimiz, Temel Elektronik ve Kodlama Atölyesi ile geleceğin dilinin algoritmik yapısını oyun formatında işlerken, elektronik dünyaya giriş yapıyorlar. Öğrencilerimiz, Makey Atölyesi, Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi ile hayal güçlerini çalıştırarak üretebildikleri araçları kullanmayı öğreniyor, 3 Boyutlu Tasarım ve Ürün Geliştirmesi Atölyesi ile kendi projeleri için ürün prototipleri üretebiliyor.

 

STEM

Sevinç Koleji olarak STEM uygulamalarımız ile İlkokul seviyesinde, farklı disiplinleri birleştirerek öğrencilerimize hayal ettikleri projeleri ürüne dönüştürme becerisi kazandırıyor, tasarım odaklı düşünme,  yaratıcılık, inovasyon gibi 21. Yüzyıl becerilerini de edindiriyoruz.

 

Teoride edinilen bilgileri uygulamaya geçirme imkanı sunan STEM programımız, öğrencilerimizin merak ederek, sorgulayarak, deneyimleyerek oluşturdukları projeler ile hedeflediğimiz kazanımları kalıcı olarak öğrenmelerini sağlıyor. Günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler sunabilen, üretimi alışkanlık edinmiş bireyler yetiştirmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz STEM uygulamalarımız ile öğrencilerimiz tasarımlarını basit elektrik devresi ile birleştirdikleri gece lambalarından, atık malzemeleri devre elemanları ve motorlar ile birleştirdikleri temizlik robotlarına kadar bir çok projeyi derslerimize entegre ederek gerçekleştiriyoruz.

 

 

 

 LEGO ROBOTİK

Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratan bireyleri, 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini geliştiren Lego Robotik Programı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz anaokulu seviyesinden 12. Sınıfa tüm kademeler de, kendi yaş gruplarına uygun Lego Education ve Robotik setleri ile çalışarak kendi robotlarını tasarlama ve görevlendirme imkanı sağlıyoruz. İlkokul kademesinde öğrencilerimiz, Story Starter setleri ile yaratıcılıklarını geliştirdikleri çalışmalar yaparken WEDO setleri ile kodlayabildikleri robot tasarımlarını projeye dönüştürebiliyor. Her yıl Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Junior First Lego League Turnuvalarına katılan Sevinç Koleji öğrencileri, turnuva değerlerine uygun kazanımları elde ediyor. Öğrencilerimiz, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip çalışması ve zaman yönetimi değerlerini, Lego Robotik projelerini tamamlayıp sunarak öğreniyorlar.

 

 KODLAMA

Anaokulundan itibaren 12.Sınıfa kadar yaş seviyelerine uygun, en güncel programlama dilleri ile kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin en önemli gereksinimlerinden dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanıyor. Teknoloji tüketiminden teknoloji üretimine geçmeleri için öğrencilerimize sunduğumuz kodlama programı ile geleceğin bilim dünyasına yön verecek bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz ilkokul 1. ve 2. Sınıf seviyelerinde Code ve Scratch programlarında oyunlaştırma ve kodlama dillerinin temel fonksiyonlarını öğrenirken 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde Kodu Game Lab ve Scratch programları ile kendi oyunlarını yazarak hem mühendislik alanına ilk adımlarını atıyorlar hem de yaratıcılıklarını geliştirebiliyorlar.

 

 

REHBERLİK

BİREY OLMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sevinç Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı oluyor.

 

SEVİNÇ HAZIRBULUNUŞLULUK TESTİ (SHT)

Sevinç Hazırbulunuşluluk Testi (SHT), anaokulu hazırlık sınıf öğrencilerinin,ilkokula başlama olgunluğunu tespit etmek amacıyla kullanıyoruz. Bu test ile öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal açıdan düzeylerini tespit ediyor, desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirliyoruz. Aynı zamanda öğrencinin yetenek ve el-göz koordinasyonu gerektiren becerilerini de raporluyoruz. Sevinç Koleji Okula Hazırlık Testi; Genel Bilgi, İnce-Kaba Motor Becerileri, Sayılar, Labirent, Eşleştirme, Cümleler, Kelime Bilgisi ve Kopyalama başlıklarından oluşuyor. Kullanılan farklı ve gerçek materyaller, Sevinç Koleji Okula Hazırlık Testi’ni diğer benzer testlerden ayırıyor.

 

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Her sınıf seviyesine uygun öğrenciyi tanıma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bu alanlara doğru şekilde yönlendirilmesidir.

 

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizin koordinatörlüğünde, sınıf ve branş öğretmenleri işbirliği ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini takip ediyoruz. Velilerimize öğrencilerimizin, bireysel gelişimlerini desteklemeleri amacıyla geri bildirimlerde bulunuyoruz.

 

 

GRUP ÇALIŞMALAR

Ortak gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli grup çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrenciler, “Peer to Peer”/ “Peer Collaboration” yöntemini uygulayarak, proje çalışmalarını öğretmen kontrolünden önce kendi aralarında değerlendirerek geliştirmeyi öğreniyorlar.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Sevinç Kolejleri olarak, kuşaklar arası bağların güçlü olması adına değerleri ön plana çıkarmayı, ortak bakış açısına sahip bireylerle okulda uzlaşmacı bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Yerel ve evrensel değerlerin iç içe geçerek günlük okul hayatı içinde etkin yer bulması için değerleri disiplinler arası bir kapsamda ele alıyoruz. Değerler programımıza okuldaki tüm çalışanlarımızı dahil ediyoruz.

 

SEVİNÇ VELİ AKADEMİSİ MERKEZİ (SEVAM)

SEVAM, velilerin kişisel gelişimlerini destekleyen, aile destek programımızdır. SEVAM’da yıl içerisinde çok yönlü seminerler düzenleniyoruz. SEVAM’a düzenli katılım sağlayan velilerimize, yıl sonunda “SEVAM Katılım Sertifikası” takdim ediyoruz.

 

 

GEYD

GELİŞİMSEL EĞİTİM VE YAŞAMSAL DENEYİM PROGRAMI (GEYD)
Öğrencilerimize 21. yy becerileri kazanması, akademik, sosyal ve bilimsel alanlarda deneyimler elde etmesi için “Gelişimsel Eğitim ve Yaşamsal Deneyim” programını sunuyoruz. Sevinç Koleji eğitim uzmanları tarafından tamamen okulumuza özgü oluşturulan program sayesinde, öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyorlar.

 

TEKNOLOJİ ZİRVESİ
Teknoloji Zirvesi derslerimiz ile öğrencilerimize, bilgi çağının gerektirdiği teknoloji kullanım becerisini, kendi teknolojik hayallerini hayata geçirmeyi, yazılım dünyasına adım atmayı, buluşların sihirli dünyasını tanımayı, bilimin dayanılmaz çekim gücüne kapılmayı yaşatan bir deneyim olanağı sağlıyoruz.

 

KIDS ECONOMY
Öğrencilerimizin geleceğini bugünden tasarlamak istiyoruz. Kids Economy dersimizde, öğrencilerimizin farklı meslekleri tanımalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize bu derste bir yayınevinde kitabın hikayesini dinleme, tarladan sofraya ekmeğin macerasını öğrenme gibi çalışmalarla okul dışındaki hayatı öğretiyoruz.

 

 

ÖĞRENCİ KÜRSÜSÜ
Öğrenci Kürsüsü, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, okuldaki uygulamalar hakkında yorum yapmaları, öneri sunmaları için ideal bir platformdur. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize, bir konser düzenlemeyi, bir yarışmaya katılmayı, bir proje geliştirmeyi öğrenmelerini, okul yaşamını kendileri için iyileştirmek adına okul yöneticileriyle görüşmelerini sağlıyoruz.

 

MIND LAB
ABD’de Yale ve İngiltere’de Northumbria Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede yapılan kapsamlı araştırma, Mind Lab uygulamasının önemli düşünme ve yaşam becerilerinin yanında, öğrencilerin sayısal ve sözel testlerdeki başarılarını etkin bir şekilde arttırdığını gösteriyor. Öğrencilerimize Mind Lab eğitimi vererek problem çözme stratejileri, karar verme modelleri, araştırma süreçleri, bilgi yönetimi, mantıksal ve matematiksel düşünme, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve daha fazlasını kazanmalarını hedefliyoruz. İlkokul seviyesinde Rush Hour, Dominoes, Seeking Do Do, Animal Sudoku, Submarines, Pet Squares, Mancala ve benzeri oyunlar ile öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini kuvvetlendirerek onlara düşüncelerini nasıl aktaracaklarını öğretiyoruz. Öğrencileri “nasıl öğrenildiğini öğren” için cesaretlendirerek 21. yüzyılın becerilerini kazanmalarını sağlıyoruz. Sevinç Koleji olarak her yıl düzenlenen Mind Lab Olimpiyatlarına katılarak öğrencilerimizin yeni kazanımlar elde etmesine fırsat tanıyoruz.

 

EĞLENCELİ BİLİM
Anaokulu 5 yaş seviyesinden itibaren 7.sınıfa kadar uyguladığımız Eğlenceli Bilim programları ile öğrencilerimiz, bilimin sıra dışı dünyasını, eğlenerek, deneyimleyerek öğreniyorlar. Öğrencilerimizin, doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamanın yanı sıra, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, gözlemleyen, sorgulayan, paylaşımcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek oluyoruz. İlkokul seviyesinde Eğlenceli Bilim programı, 15 gün de bir, her öğrenciye özel olarak hazırlanmış Eğlenceli Bilim Seti ile bir ders saati olarak uygulanıyor. Öğrenciye özel materyaller kullanılarak, laboratuvar ortamında yıl boyunca, müfredat konularımız ile entegreli olarak Çılgın Dedektifler, Doğanın Gizemi, Süprizler Atölyesi, Elektriğin Dünyası vb gibi öğrencilerimizin merak ettiği sorulara yanıt veren deneyler yapıyoruz.

 

 

YETENEK HARİTASI

 

YETENEK HARİTASI İLE BASKIN YETENEKLERİ VE İLGİLERİ KEŞFEDİYORUZ
Çoklu Zeka Kuramına dayalı Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin baskın yeteneklerini, ilgilerini ve yönelimlerini belirliyoruz.

 

Yetenek Testinde yer alan 8 temel yetenek ve ilgi alanı;

 • Sözel / Dil Yeteneği ve İlgisi
 • Matematik / Mantık Yeteneği ve İlgisi
 • Görsel / Uzamsal Yeteneği ve İlgisi
 • Müzikal / İşitsel Yeteneği ve İlgisi
 • Sosyal Yeteneği ve İlgisi
 • Kişisel / Özedönük Yeteneği ve İlgisi
 • Bedensel / Kinestetik Yeteneği ve İlgisi
 • Doğa Yeteneği ve İlgisi

Yetenek Haritası sürecinde veli bilgilendirme semineri gerçekleştiriyor, uygulanan Yetenek Testinin raporunu “Yetenek ve İlgi Danışmanlığı” bireysel görüşmelerinde velilerimize sunuyoruz. Yetenek Haritası raporu ve öğretmen gözlemleri dikkate alınarak öğrencilerimizin Yetenek ve İlgi Akademisi dersleri ile kulüp dersleri seçimlerinde yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin yetenek ve ilgileri doğrultusunda gelişim göstermelerine imkan tanıyoruz.

 

 

PROJELER

Uluslar arası platformlarda yarışmalara, turnuvalara katılarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Avrupa ile ortak projeler yapmasını sağlıyoruz. Farklı ülkelerle beraber yürüttüğümüz projeler ve işbirlikleri sayesinde, öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerini ifade edebilen dünya vatandaşı olmaları, evrensel değerlere saygı duymaları, işbirliği ve takım çalışmaları gerçekleştirmeleri hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.

 

 

e-TWİNNİNG ÖDÜLLERİMİZ

e-Twinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, kültürler arası etkileşim alanlarında,  Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğudur. e-Twinning üyesi okullar; tüm Avrupa’da Eğitim Portalı üzerinden proje ortaklığı yapar. Okullarımız, e-Twinning “Birincilik” ve “Avrupa Kalite Etiketi” ödüllerine sahiptir.

 

ASPnet ÜYESİYİZ
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında bir ASPnet Okulu olup konuyla alakalı Kültürlerarası Öğrenme, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Barış ve İnsan Hakları’nı içeren dört ana temalı konuyu hedefleyerek bir proje oluşturup Kardeş Okullar Ağı (ASPnet) programına katılıyoruz.

 

TÜRÇEV  ile OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
Orijinal ismi “Learning About Forest-LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başladı. TÜRÇEV’in “Okullarda Orman Programı-Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri-Young Reporters For the Environment” programlarına katılarak, öğrencilerimizin uluslar arası bir platformda daha söz sahibi olmasını sağlıyoruz.

 

TEMA GÖNÜLLÜSÜYÜZ
Çevre ve toprak duyarlılığını öğrencilerimize aktarmak için, TEMA Vakfı’nın 1992 yılından bu yana yürüttüğü erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve başta ülke topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıklarımızın korunması, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için uygulanan Tema Vakfı çalışmalarına katılmış bulunuyoruz.

 

 

GEZİLER

Sevinç Koleji’nde geziler, akademik kadromuz tarafından, tamamen ders içeriklerine göre, akademik program ile ilişkilendirilerek planlanır. Bu doğrultuda Genel Müdürlük tarafından organize edilen gezilerin dışında, öğrencilerimizin önerdiği gezi yerleri, gezilerden sorumlu öğretmenlerimiz ve gezi kulübümüzdeki öğrencilerimizin değerlendirmesi ve organize edilmesiyle ziyaret ederek, atölye çalışması yapılabilir, yerinde ve görerek eğitim almak için gidebilirler. Geziler, Genel Müdürlüğün onayladığı eğitim sektöründe gezilerin planlanmasında uzman, güvenli ve profesyonel firma veya firmalar tarafından sunulan saatli program doğrultusunda uygulanır. Veli, çocuğunun gezi süresince ne zaman nerede olduğunu, gezi öncesi kendisine verilen programı takip ederek bilir. Dilerse gezide görevli yönetici veya görevli öğretmenimizi arayarak bilgi alabilir.

 

 

YAŞAM

BİLİNÇLİ BESLENME
Öğrencilerimize dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokulda ‘’sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı’’ olmak üzere üç öğün yemek verilir. Menüler, beslenme uzmanları tarafından öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçları, fiziksel gereksinimleri ve beğenileri göz önüne alınarak hazırlanır. Menüde yer alacak yemekler, sektörün önde gelen catering firması tarafından belirlenir ve yemekhanemizin hijyenik ortamında öğrencilerimize sunulur. Okulumuzun aylık yemek menüsü web sitemizden güncel olarak yayınlanır.

http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/saglikli-nesilleri-icin-demir-gibi-turkiye/icerik/3

SAĞLIKLI YAŞAM
Öğrencilerimizin sağlık durumları okulumuzun hemşiresi tarafından düzenli olarak takip edilir. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına ilk müdahale revirimizde yapılır. Acil ve gerekli durumlarda öğrencimiz, velinin bilgisi dahilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye ulaştırılır.

 

OKUL TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI VELİ EL KİTABI
Pandemi Döneminde Okula Dönüş Faaliyetleri Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinin ardından Sevinç Eğitim Kurumları Kriz Yönetim Ekibi ve Sağlık Kurulu süreci yakından izledi. Pandemi ilan edilmesinden önce okulumuzun risk analizi ve eylem planı “Bulaşıcı Hastalıkları Önleme” başlığı altında güncellendi. Takip eden pandemi döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi.
Okullarımızda yürütülen tüm çalışmalar planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanmış olan 
Okul Temizliği ve Sağlığı Veli El Kitabı oluşturuldu. İncelemek için TIKLAYINIZ. Oluşturulan bu doküman gerektikçe güncellenecek ve web sitemizden sizlere ulaştırılacaktır.

 

GÜVENİLİR ULAŞIM
Okulumuzda ulaşım; sektöründe deneyimli, güvenirliğini kanıtlamış servis firmasının tecrübeli sürücüleri ve bakımlı araçları ile en güvenilir şekilde sağlanır. Servis hostesleri, öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmesine yardımcı olur. Servislerimizde bulunan GPS sistemi sayesinde velilerimiz aracın yerini ve hızını internet üzerinden takip edebilir.

 

PROFESYONEL GÜVENLİK
Öğrencilerimizin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirler alınır, teknolojiden faydalanılarak güvenlik hizmeti en üst seviyede tutulur. Okulumuz eğitimli güvenlik birimimiz tarafından korunur, görüntüler kameralar ile 7/24 izlenerek kayıt altında tutulur.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

PENCEREYİ KAPAT
Sevinç Koleji kampanya ve kayıt fırsatlarından mail ve sms yoluyla haberdar olmak istiyorum
Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum anladım.
Açık rıza metnini okudum anladım.
FORMU GÖNDER
modal aç