KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

ANAOKULU

EĞİTİM MODELİMİZ

 

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)
Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz. BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

 

 

        3 ADIMDA BİGEM

1. Adım : ÖĞRENCİYİ TANIMA
Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA
Bireyselleştirilmiş çalışma ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirerek geliştirmesine imkan tanıyoruz.

 

 

İLKOKULA HAZIRLIK

MATERYALLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ, OYUN TEMELLİ “HAREKETLİ KİTAP”
Türkiye’de bir ilk olarak Sevinç Yayınları bünyesinde hazırladığımız ve anaokulu tüm yaş gruplarında kullandığımız “Hareketli Kitap”lar, oyun temelli eğitim sistemimizi destekliyor. Öğrenci kitapta yer alan çalışma sayfalarını yapmadan önce, ilgili etkinliğin oyununu sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde arkadaşları ile birlikte oynuyor, kazanımı ediniyor ve ardından materyallerini kullanarak çalışma sayfasını bireysel olarak tamamlıyor. MEB müfredatını dikkate alarak oluşturduğumuz yayınlar ile öğrencilerin psikomotor, bilişsel, psikolojik, kültürel, dil ve sosyal anlamda gelişmesini, hem bir üst sınıfa hem de ilkokula hazır olmasını sağlıyoruz. Sevinç Yayınlarını basılı dokümanlar ve materyaller ile birlikte, interaktif etkinlikler ve multimedyalar ile zenginleştirerek sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilerimize sunuyoruz.

 

 

İLKOKULA HAZIRLIK İLE HEP BİR ADIM İLERİDE
Okul Öncesi eğitimini Sevinç Kolejinde tamamlayan öğrenci, ilkokula hazır başlıyor… Öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunma düzeylerini arttırmak için detaylı bir program sunuyoruz. İlkokul sınıf öğretmenlerimizle, hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimize okuma yazmanın alt yapısını oluşturacak ses hissettirme, kelime türetme, çizgi çalışmalarına yönelik hazırladığı eğlenceli çalışmalar yapıyoruz. Sene boyunca ilkokul sınıflarına yapılan ziyaretlerle öğrencilerimiz; daima hazır, daima bir adım ileride ilkokula başlıyor.

 

 

PROGRAMIMIZ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, HAYAT BAŞARISININ TEMELLERİNİ OLUŞTURUR

Okul öncesi dönem, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan, bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanır.

Sevinç Koleji olarak bu özel dönemde, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar kazanabilmesi için onların ihtiyaç duyduğu, özel bir eğitim programı uyguluyoruz.

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIMIZ;

• Çocuk Merkezlidir
• Esnektir
• Sarmaldır
• Dengelidir
• Oyun Temellidir
• Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
• Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
• Çok Yönlü Eğitim Temel Alınır.

 

 

YABANCI DİL

ÇOK DİLLİ EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERİMİZ İKİ DİL KONUŞUYOR

Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Çok Dilli Eğitim Programımızda amacımız dili günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. Çok dilli eğitimde öğrenilen dili günlük hayatın içinde kullandırarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz.  Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz. Derslerimizde drama, oyun, resim, şarkı, münazara ve teknolojiyi kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Bireysel Gelişim Eğitim Modelimiz doğrultusunda her öğrencimizin en etkin öğrenme stiline göre, derslerimizi o  doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip planlıyoruz.


İNGİLİZCE EĞİTİM HEDEFLERİMİZ:
İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, haziran ayında Cambridge ESOL sınavları uyguluyoruz.

 

 

Hedeflerimiz;

 • Dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak,
 • Okuma
 • Yazma
 • Dinlediğini anlama
 • Konuşma
 • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak,
 • Uluslararası sınavlar, proje ve yarışmalarda başarı elde etmek.

 

İNGİLİZCE + 2. YABANCI DİL
Tüm öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra ana sınıfından itibaren 2. yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ya da İspanyolca dillerinden birini, kendi seçimleri doğrultusunda, etkin biçimde öğretiyoruz. 2. yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimize öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi zevkli hale getirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

MAKER TEKNOLOJİ FABRİKASI

Sevinç Koleji olarak dünyada yenilikleri takip ederek, uyguluyor, öğrencilerimizi Maker Atölyeleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz Maker Teknoloji Fabrikasında robotlar, büstler, uçaklar, 3D tasarımlar, arabalar ve hayal ettikleri tüm ürünleri hayata geçiriyor; bilgisayar, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarla tanışıyorlar. Anaokulu kademesinde yaş grubuna özel hazırladığımız programlar ile öğrencilerimizin robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda Maker kültürünün temelini öğrenmesini sağlıyoruz.

 

STEM

STEM; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını birlikte kullanılması ile öğrencilere üretim odaklı eğitim imkanı sunuyor.

Sevinç Koleji olarak STEM uygulamalarımız ile anaokulu seviyesinde, farklı disiplinleri birleştirerek öğrencilerimize hayal ettikleri projeleri ürüne dönüştürme becerisi kazandırıyor, tasarım odaklı düşünme,  yaratıcılık, inovasyon gibi 21. Yüzyıl becerilerini de edindiriyoruz.

Teoride edinilen bilgileri uygulamaya geçirme imkanı sunan STEM programımız, öğrencilerimizin merak ederek, sorgulayarak, deneyimleyerek oluşturdukları projeler ile hedeflediğimiz kazanımları kalıcı olarak öğrenmelerini sağlıyor. Günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler sunabilen, üretimi alışkanlık edinmiş bireyler yetiştirmek amacı ile sunduğumuz STEM programı ile öğrencilerimizin günümüz ve gelecek problemlerine çözüm arayan birçok proje geliştirmelerine imkan tanıyoruz.

 

 

LEGO ROBOTİK

Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratacak bireyleri, 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini geliştiren Lego Robotik eğitimi  ile yetiştiriyoruz. Öğrenciler anaokulu seviyesinde başladıkları Lego Robotik çalışmalarına ilkokul, ortaokul ve lisede ileri seviyede hazırlanan müfredatlar doğrultusunda devam ediyor. Lego Robotik çalışmaları ile öğrenciler mantıksal, analitik ve eleştirel düşünme becerileri gibi üst bilişsel beceriler kazanırken sorunu anlamak, incelemek, sonuç çıkararak bilgiyi yeni durumlara uyarlama gibi problem çözme becerileri de geliştiriyor.  Sevinç Koleji anaokulu öğrencilerimiz Lego Robotik eğitiminde;  Duygularını İnşa Et, Basit Makineler, Deneysel Tüpler, Senaryo, Toplum İnsanları, Masal Kahramanları, Mini Figürler, Yumuşak Tuğla isimli setleri kullanıyorlar.

 

KODLAMA

Anaokulundan itibaren 12. Sınıfa kadar yaş seviyelerine uygun, en güncel programlama dilleri ile kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin en önemli gereksinimlerinden; dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Teknoloji tüketiminden teknoloji üretimine geçmeleri için öğrencilerimize sunduğumuz kodlama programı ile geleceğin bilim dünyasına yön verecek bireyler yetiştiriyoruz. Anaokulu 4 ve 5 yaş seviyelerinde Code programı, kodlama saati çalışmamız ile öğrencilerimiz programlamanın temelinde yer alan eşleştirme, karşılaştırma, yer ve yön kavramlarını dijital ortama aktarma, eğer ve değilse kavramlarını uygulayabilme, döngü (tekrar eden eylemler) kavramının farkına varabilme kazanımlarını elde etmelerini sağlıyoruz.

 

 

REHBERLİK

BİREY OLMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sevinç Koleji Anaokulu’nda “Gelişimsel Rehberlik” programını esas alıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin; bilişsel, duygusal, akademik ve kültürel gelişimlerini takip ederek onları destekliyoruz. Global Test Sistemi ile öğrencilerimizin kişisel özelliklerini ve gelişimlerini en bilimsel yollarla analiz ve takip ediyoruz.

 

GELİŞİM SÜRECİNİ İZLEME
Sevinç Koleji olarak Global Test Sistemi ile öğrencilerimizin tüm gelişim alanları hakkında bilgi ediniyoruz. Öğrencilerimize uyguladığımız testler ile yaptığımız değerlendirmede, 5 gelişim düzeyi ile ilgili genel ve ayrıntılı durumu ortaya koyuyoruz. Buna göre, öğrencilerimizin; hareket gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişimi ve öz bakım becerileri gelişimini analiz ediyor, raporluyor ve gelişimini takip ediyoruz.

 

DAVRANIŞ VE UYUM
Global Test Sistemi ile  genel dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, bellek, dil kavram, kaba motor, ince motor, dürtüsellik, okuma yazma, matematik, kaygı ve benzeri 16 alanda  öğrencilerimiz hakkında bilgi sahibi oluyor, öğrencinin okula uyum sürecini bu bilgiler  ve gözlemler sonucunda değerlendiriyoruz.

 

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ
“Bireysel Gelişim Takibi” sistemimizde her öğrenciyi özel olarak değerlendiriyoruz. İki ayda bir velilere gönderdiğimiz “Gelişim Değerlendirme Raporları” sayesinde bu gelişimi hem evde hem de okulda takip ediyoruz. Gelişim takip sonuçlarına göre bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, interaktif uygulama ve çalışma sayfası olarak, iyileştirmeye yönelik çalışmalar veriyoruz.

 

 

SEVİNÇ HAZIRLIK TESTİ (SHT)

Sevinç Koleji Okula Hazırlık Testi’ni (SHT), anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ilkokula başlama olgunluğunu tespit etmek amacıyla kullanıyoruz. Bu test ile öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal açıdan düzeylerini tespit ediyor, desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirliyoruz. Aynı zamanda öğrencinin yetenek ve el- göz koordinasyonu gerektiren becerilerini de raporluyoruz. Sevinç Koleji Okula Hazırlık Testi; Genel Bilgi, İnce- Kaba Motor Becerileri, Sayılar, Labirent, Eşleştirme, Cümleler, Kelime Bilgisi ve Kopyalama başlıklarından oluşuyor. Kullanılan farklı ve gerçek materyaller Sevinç Koleji Okula Hazırlık Testi’ni diğer benzer testlerden ayırıyor.

 

 

VELİ GÖRÜŞMELERİ
Sevinç Koleji Rehberlik bölümümüz, sınıf öğretmenleri ile birlikte veli görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu görüşmede öğrencinin uyumu, gelişim özellikleri, ilgi alanları ve yapılan rehberlik çalışmalarını değerlendiriyoruz.

 

 

SEVİNÇ VELİ AKADEMİSİ MERKEZİ (SEVAM)
SEVAM, velilerin kişisel gelişimlerini destekleyen, aile destek programımızdır. SEVAM’da yıl içerisinde çok yönlü seminerler düzenleniyoruz. SEVAM’a düzenli katılım sağlayan velilerimize, yıl sonunda “SEVAM Katılım Sertifikası” takdim ediyoruz.

 

 

YETENEK HARİTASI

 

YETENEK HARİTASI İLE BASKIN YETENEKLERİ VE İLGİLERİ KEŞFEDİYORUZ
Çoklu Zeka Kuramına dayalı Yetenek Haritası testi ile öğrencilerimizin baskın yeteneklerini, ilgilerini ve yönelimlerini belirliyoruz.


Yetenek Haritası testi ile Öğrencilerimizin 8 temel yetenek ve ilgi alanı;

 • Sözel / Dil Yeteneği ve İlgisi
 • Matematik / Mantık Yeteneği ve İlgisi
 • Görsel / Uzamsal Yeteneği ve İlgisi
 • Müzikal / İşitsel Yeteneği ve İlgisi
 • Sosyal Yeteneği ve İlgisi
  Kişisel / Özedönük Yeteneği ve İlgisi
 • Bedensel / Kinestetik Yeteneği ve İlgisi
 • Doğa Yeteneği ve İlgisi

hakkında ayrıntılı analizler yaparak velilerimize rapor sunuyoruz. Öğrencilerimizi baskın yetenek ve ilgilerine göre kulüp derslerimize, spor ve sanat okulu programlarımıza yönlendiriyor, yeteneğinin gelişimine imkan tanıyoruz.

 

 

GEYD

GELİŞİMSEL EĞİTİM VE YAŞAMSAL DENEYİM PROGRAMI (GEYD)
Öğrencilerimize, 21. yy becerileri kazanması, akademik, sosyal ve bilimsel alanlarda deneyimler elde etmesi için “Gelişimsel Eğitim ve Yaşamsal Deneyim” programı (GEYD) sunuyoruz. Öğrencilerimiz çeşitli becerileri bu program sayesinde yaşayarak öğreniyor.

 

TEKNOPARK
Öğrencilerimiz, gelecekteki akademik ve çalışma yaşantıları boyunca karşılaşacakları dijital dünyayı okul öncesi eğitim döneminde tanıyorlar. Öğrencilerimize, 21. yüzyıl becerilerinden dijital okur yazarlık, yaratıcılık ve inovasyon becerilerini kazandıran Teknopark’ta birbirinden etkili, güncel ve doyurucu içerikler yer alıyor. Teknopark’ta;

 •  Kodlama çalışmaları uygulanıyor.
 • El ve göz koordinasyonunu geliştirici çizim çalışmaları yapılıyor.
 • Konularımız ile ilgili oyunlar oynanıyor ve hikayeler dinleniyor.
 • Dijital eğitimin ilk adımları öğretiliyor.

 

 

KIDS ECONOMY

Her hafta eğitim planındaki konuyla ilgili meslekleri tanıtmakla kalmıyor, velilerimizi okula davet ederek öğrencilerimizin meslekleri birinci ağızdan dinlemelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin belirlenen meslekleri yerinde görmeleri ve meslekler hakkında fikir sahibi olmaları için geziler düzenliyoruz.

 

BİLİM ZİRVESİ
Öğrencilerimizin üretimin, bilim ve analiz yapabilmenin ana faktörleri olan eleştirel düşünce, sorgulama, mantık yürütme, farklı çözümler üretebilme, hızlı karar verme, el-göz koordinasyonunu sağlayabilme gibi özelliklere sahip olması için Bilim Zirvesi başlığı altında eğlenceli deneyler yapıyor, onlara bilim adamlarının hayatlarını öğretiyoruz.

 

YARATICI YETENEKLER
Yaratıcı Yetenekler programımızda, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip en iyi şekilde kullanmalarını sağlıyoruz. Konularımız doğrultusunda atık materyaller, boyalar, renkli kağıtlar, yoğurma maddeleri vb. malzemelerle öğrencilerimize kendilerini ifade edecekleri ortamlar hazırlıyoruz.

 

YARIŞAN FİKİRLER
Sevinç Kolejinde, öğrencilerimizin kendine güvenen, araştırmacı, kendini iyi ifade edebilen, düşünen, merak eden ve üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin gelişim düzeylerine göre etkinlik hazırlıkları yapıyoruz. Yarışan Fikirler etkinliğinde haftalık konularımız ile ilgili öğrenciler neler bildiklerini, neler merak ettiklerini, neler öğrenmek istediklerini paylaşıyor, konular ile ilgili araştırmalar yapıyor, tartışıyor ve alan gezileriyle de öğrendiklerini pekiştiriyorlar.

 

ÖĞRENCİ KÜRSÜSÜ
Öğrencilerimizin yaşadıkları toplumun işleyişini ve bireysel haklarını öğrenmeleri amacıyla uygulanan “Öğrenci Kürsüsü” dersimizde seçim sandıkları kuruyor ve sınıf başkanlığı seçimi yapıyoruz.

 

 

YAŞAM

SEVİNÇLİYİZ HEPİMİZ, YAŞASIN OKULUMUZ

 

BİLİNÇLİ BESLENME
Öğrencilerimize dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokulda ‘’sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı’’ olmak üzere üç öğün yemek verilir. Menüler, beslenme uzmanları tarafından öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçları, fiziksel gereksinimleri ve beğenileri göz önüne alınarak hazırlanır. Menüde yer alacak yemekler, sektörün önde gelen catering firması tarafından belirlenir ve yemekhanemizin hijyenik ortamında öğrencilerimize sunulur. Okulumuzun aylık yemek menüsü web sitemizden güncel olarak yayınlanır.

http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/saglikli-nesilleri-icin-demir-gibi-turkiye/icerik/3

SAĞLIKLI YAŞAM
Öğrencilerimizin sağlık durumları okulumuzun hemşiresi tarafından düzenli olarak takip edilir. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına ilk müdahale revirimizde yapılır. Acil ve gerekli durumlarda öğrencimiz, velinin bilgisi dahilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye ulaştırılır.

 

OKUL TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI VELİ EL KİTABI
Pandemi Döneminde Okula Dönüş Faaliyetleri Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinin ardından Sevinç Eğitim Kurumları Kriz Yönetim Ekibi ve Sağlık Kurulu süreci yakından izledi. Pandemi ilan edilmesinden önce okulumuzun risk analizi ve eylem planı “Bulaşıcı Hastalıkları Önleme” başlığı altında güncellendi. Takip eden pandemi döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi.
Okullarımızda yürütülen tüm çalışmalar planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanmış olan 
Okul Temizliği ve Sağlığı Veli El Kitabı oluşturuldu. İncelemek için TIKLAYINIZ. Oluşturulan bu doküman gerektikçe güncellenecek ve web sitemizden sizlere ulaştırılacaktır.

 

GÜVENİLİR ULAŞIM
Okulumuzda ulaşım; sektöründe deneyimli, güvenirliğini kanıtlamış servis firmasının tecrübeli sürücüleri ve bakımlı araçları ile en güvenilir şekilde sağlanır. Servis hostesleri, öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmesine yardımcı olur. Servislerimizde bulunan GPS sistemi sayesinde velilerimiz aracın yerini ve hızını internet üzerinden takip edebilir.

 

PROFESYONEL GÜVENLİK
Öğrencilerimizin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirler alınır, teknolojiden faydalanılarak güvenlik hizmeti en üst seviyede tutulur. Okulumuz eğitimli güvenlik birimimiz tarafından korunur, görüntüler kameralar ile 7/24 izlenerek kayıt altında tutulur.

 

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

PENCEREYİ KAPAT
Sevinç Koleji kampanya ve kayıt fırsatlarından mail ve sms yoluyla haberdar olmak istiyorum
Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum anladım.
Açık rıza metnini okudum anladım.
FORMU GÖNDER
modal aç